राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती अर्ज | Rajshree Shahu Maharaj Scholarship Apply Online

By Shubham Pawar

Published on:

Rajshree Shahu Maharaj Scholarship Apply Online – देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जातिंच्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती सन 2024-25

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Rajshree Shahu Maharaj Scholarship Apply Online

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षाकरिता देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च | शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती/नवबौद्ध विद्यार्थ्यांकडून राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

विद्यार्थ्यासाठी अटी व शर्ती

 •  महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती/नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा.
 •  महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
 • कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 6.00 लाखापेक्षा कमी असावे.
 • पदवी अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्याची कमाल वयोमर्यादा 25 वर्षे व पदव्युत्तर पदवी/पदविका अभ्यासक्रमासाठी कमाल वयोमर्यादा 30 वर्षे इतकी असेल.
 • अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्गाला शिकत असला पाहिजे. तथापि त्यापुढील वर्षांचे विद्यार्थी अर्ज करू शकतील परंतु त्यांचा विचार प्रथम वर्षांचे विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास करण्यात येईल.
 • विद्यार्थी इ. 10 व 12 वी ची परीक्षा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळ राहील. अथवा महाराष्ट्र राज्य क्षेत्रातील अन्य परीक्षा मंडळातून उत्तीर्ण होणे आवश्यक.
 • पदवी अभ्यासक्रमासाठी इ. 12 वीच्या परीक्षेमध्ये किमान 55% गुण मिळविणे आवश्यक राहील व डायरेक्ट द्वितीय वर्षांसाठी प्रवेशीत विद्यार्थ्यांना डिप्लोमामध्ये 55% गुण आवश्यक.
 • पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी पदवी परीक्षेमध्ये किमान 55% गुण असावेत.
 • सदरहू शिष्यवृत्ती देश पातळीवरील मान्यताप्राप्त संस्थामधील अभ्यासक्रमासाठी लागू राहील. संस्थांची यादी संकेतस्थळावरील सविस्तर जाहिरातीमधील परिशिष्ठ \’ब\’ नुसार पहावयास मिळेल.
 • वेळोवेळी या योजनेच्या अनुषंगाने निर्गमित झालेल्या इतर अटी व शर्ती विद्यार्थ्यांना बंधनकारक असतील.
 • या योजने अंतर्गत शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याचा अंतिम अधिकार शासनास राहील.
 • निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांस भारत सरकार शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार नाही.

लाभाचे स्वरूप

 • शैक्षणिक संस्थेने ठरवून दिलेले पूर्ण शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, नोंदणी फी, जिमखाना, ग्रंथालय, संगणक शुल्क, डेव्हलपमेंट फी, इ. देण्यात येईल. {Rajshree Shahu Maharaj Scholarship Apply Online}
 • शैक्षणिक संस्थेतील वसतिगृह व भोजन शुल्क याचा त्यांच्या आकारणीप्रमाणे खर्च देण्यात येईल.
 • शैक्षणिक संस्थेच्या वसतिगृहात जागेअभावी प्रवेश न मिळाल्यास सदर विद्याथ्र्यांना संस्थेने आकारणी केलेले वसतिगृह व भोजन शुल्क देण्यात येईल.
 • वसतिगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेप्रमाणे निर्वाहभत्ता देण्यात येईल.
 • प्रवेशीत अभ्यासक्रमासाठी लागणाऱ्या पुस्तकांसाठी रु. 5,000/- व शैक्षणिक साहित्य आणि इतर शैक्षणिक खर्च यासाठी एकूण रु.5,000/- असे एकूण रु. 10,000/ प्रत्येक वर्षी देण्यात येईल.

राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती अर्ज

वेबसाईट वरून अर्ज डाऊनलोड करून तो परिपूर्ण व आवश्यक त्या कागदपत्रांसह दि. 12/10/2024 पर्यंत सायं. 6.15 वाजेपर्यंत पोस्टाने समाज कल्याण आयुक्तालय, 3 चर्च रोड, पुणे- 411001 येथे सादर करण्यात यावेत. अर्जाचा नमुना व अधिक सविस्तर माहितीसाठी पुढील संकेतस्थळाला भेट द्यावी. www.maharashtra.gov.in येथे रोजगार लिंकवर. \”Rajshree Shahu Maharaj Scholarship Apply Online\”

ऑनलाईन अर्ज कसा भरावा लागतो हा व्हिडिओ पहा संपूर्ण माहिती दिली आहे.

👇👇👇👇👇

I am a Marathi YouTuber, Website Developer, and Owner/founder of Marathi Corner website and YouTube channel. I am from Pune, Maharashtra.

1 thought on “राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती अर्ज | Rajshree Shahu Maharaj Scholarship Apply Online”

Leave a comment