कृषी यांत्रिकीकरण योजना ऑनलाईन अर्ज सुरु : Krushi Yantrikikaran Yojana Maharashtra 2024

By Shubham Pawar

Published on:

Krushi Yantrikikaran Yojana Maharashtra 2024 – कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे व शेती मधील उर्जेच्या वापराचे प्रमाण २ किलोवॅट/ हेक्टर पर्यंत वाढविणे.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Krushi Yantrikikaran Yojana Maharashtra 2024

उद्देश  –

 • जेथे शेतीमधील उर्जेचा वापर कमी आहे अशा क्षेत्रामध्ये व अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत कृषि यांत्रिकीकरणाचा लाभ पोहोचविणे.
 • प्रात्याक्षिके व मनुष्यबळ विकासाद्वारे सहभागीदारमध्ये जागरुकता निर्माण करणे.

धोरण  –
कृषि यंत्र/ अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देणे प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिका द्वारे सहभागीदारांना कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहित करणे अनुदान या योजनेतून खालील दिलेल्या कृषि यंत्र / अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल:

 1.  ट्रॅक्टर
 2.  पॉवर टिलर
 3.  ट्रॅक्टर/ पॉवर टिलर चलित अवजारे
 4.  बैल चलित यंत्र/अवजारे
 5.  मनुष्य चलित यंत्र/अवजारे
 6.  प्रक्रिया संच
 7.  काढणी पश्च्यात तंत्रज्ञान
 8.  फलोत्पादन यंत्र/अवजारे
 9. वैशिष्ट्यपूर्ण यंत्र अवजारे
 10.  स्वयं चलित यंत्रे {Krushi Yantrikikaran Yojana Maharashtra }

कृषि यांत्रिकीकरण योजनेचे फायदे PDF जाणून घेण्यासाठी येथे क्लीक करा 

भाडे तत्वावरील सुविधा केंद्र –

 1. कृषि अवजारे बँकेची स्थापना
 2.  उच्च तंत्रज्ञान , उत्पादन सेवा सुविधा केंद्राची स्थापना

कृषी यांत्रिकीकरण योजना पात्रता

 • शेतकऱ्याचे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे.
 • शेतकऱ्याकडे 7/12 उतारा व 8 अ असावा.
 • शेतकरी अनु. जाती , अनु.जमाती मधील असल्यास जातीचा दाखला आवश्यक.
 • फक्त एकाच औजारासाठी अनुदान देय राहील म्हणजेच ट्रॅक्टर किंवा यंत्र/ अवजार.
 • कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे ट्रॅक्टर असल्यास , ट्रॅक्टरचलित औजारासाठी लाभ मिळण्यास पात्र असेल परंतु ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा सोबत जोडणे आवश्यक.
 • एखाद्या घटकासाठी / औजारासाठी लाभ घेतला असल्यास त्याच घटक/ औजारासाठी पुढील 10 वर्षे अर्ज करता येणार नाही परंतु इतर औजारासाठी अर्ज करता येईल. उदा. एखाद्या शेतकऱ्याला सन 2018-19 मध्ये ट्रॅक्टरसाठी लाभ देण्यात आला असेल तर पुढील 10 वर्षे ट्रॅक्टरसाठी लाभ मिळण्यास पात्र ठरणार नाही सन 2019-20 मध्ये इतर औजारासाठी लाभापात्र राहील. \”Krushi Yantrikikaran Yojana Maharashtra \”

कृषी यांत्रिकीकरण योजना आवश्यक कागदपत्रे

 • आधार कार्ड
 • ७/१२ उतारा
 • ८ अ दाखला
 • खरेदी करावयाच्या अवजाराचे कोटेशन व केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थेने दिलेला तपासणी अहवाल
 • जातीचा दाखला ( अनु. जाती व अनु. जमाती साठी )
 • स्वयं घोषणापत्र
 • पूर्वसंमती पत्र

कृषी यांत्रिकीकरण योजना ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी  येथे क्लिक करा

 

I am a Marathi YouTuber, Website Developer, and Owner/founder of Marathi Corner website and YouTube channel. I am from Pune, Maharashtra.

Leave a comment