Shubham Pawar

I am a Marathi YouTuber, Website Developer, and Owner/founder of Marathi Corner website and YouTube channel. I am from Pune, Maharashtra.

Shubham Pawar

प्रत्येक जिल्ह्यात होणार \”पुस्तकाचे गाव\” | Pustakache Gaav Yojana Maharashtra

Pustakache Gaav Yojana Maharashtra मराठी भाषेचा विकास, प्रचार, प्रसार व वाचन संस्कृतीची जोपासना व्हावी या दृष्टीने व मराठी ...

Shubham Pawar

प्रत्येक जिल्ह्यात होणार \”पुस्तकाचे गाव\” | Pustakache Gaav Yojana Maharashtra

Pustakache Gaav Yojana Maharashtra मराठी भाषेचा विकास, प्रचार, प्रसार व वाचन संस्कृतीची जोपासना व्हावी या दृष्टीने व मराठी ...

Shubham Pawar

स्वातंत्र्य लढ्यातील व्यक्तींची नावे | Names of freedom fighters

freedom fighters (स्वातंत्र्य लढ्यातील व्यक्तींची नावे) : समाजासाठी देशासाठी चांगले काम करणाऱ्या व्यक्तीला लोक एखाद्या मानद उपाधीने संबोधित ...

Shubham Pawar

शेतकऱ्यांना ठिबक, तुषार सिंचनसाठी 80% अनुदान | Tushar Thibak Sinchan Yojana Maharashtra 2024

Tushar Thibak Sinchan Yojana Maharashtra शेतकऱ्यांना ठिबक, तुषार सिंचनसाठी 80% अनुदान मिळणार आहे. असा शासन निर्णय झाला आहे. ...

Shubham Pawar

ठिबक, तुषार सिंचनला 80% अनुदान GR आला | Drip Subsidy maharashtra 2024

Drip Subsidy maharashtra 2024:-राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने अवर्षणप्रवण क्षेत्र तसेच आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त ...

Shubham Pawar

ऑनलाईन फॉर्म कुक्कुटपालन योजना महाराष्ट्र | Kukut Palan Yojana Online Form 2024

Kukut Palan Yojana 2024: कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सयव्यवसाय मंजुर करण्यात आलेली \”कंत्राटी पध्दतीने मांसल कुक्कूट पक्षी ...

Shubham Pawar

ऑनलाईन फॉर्म गाई म्हशी गट वाटप योजना महाराष्ट्र | Gai Mhashi Vatap Yojana 2024

Gai Mhashi Vatap Yojana 2024: राज्यात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी सहा/ चार/ दोन दुधाळ संकरीत गाई/ म्हशींचे गट वाटप ...

Shubham Pawar

मराठी भाषा दिवस 27 फेब्रुवारी 2024 | Marathi Bhasha Din

Marathi Bhasha Din – कुसुमाग्रज म्हणून ओळखले जाणारे प्रसिद्ध मराठी कवी आणि लेखक विष्णू वामन शिरवाडकर यांच्या जयंतीनिमित्त ...

Shubham Pawar

सिंधु पाणी वाटप करार काय आहे? | Sindhu Pani Vatap Karar in Marathi

Sindhu Pani Vatap Karar in Marathi – सिंधु पाणी वाटप करार हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांत झालेला ...

Shubham Pawar

एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 2024 असा करा अर्ज | Co-Operative Bank One Time Settlement Scheme

एकरकमी कर्ज परतफेड योजना – राज्यातील नागरी सहकारी बँकाच्या अनुत्पादक कर्जामधील प्रभावी वसुलीसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना राबविण्यास ...