विहीर अनुदान योजना ऑनलाईन अर्ज Vihir Anudan Yojana Maharashtra 2024

By Shubham Pawar

Updated on:

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण विहीर अनुदान योजना 2024 (Vihir Anudan Yojana Maharashtra) या योजने विषयी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. मित्रांनो विहीर अनुदान योजना तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर हा लेख तुमच्यासाठी महत्वपूर्ण असणार आहे. चला तर मग मित्रांनो पाहुयात, काय आहे विहीर अनुदान योजना, लाभार्थी पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, निकष , कागदपत्रे विहीर अनुदान योजनेचे लाभ कोणते? विहीर अनुदान योजना महाराष्ट्र 2024 साठी अर्ज कसा करायचा? सर्व माहिती आपण या लेखात पाहणार आहोत.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

विहीर अनुदान योजना (Vihir Anudan Yojana Maharashtra) ही महाराष्ट्र शासनाची एक प्रमुख योजना आहे ज्यामध्ये विहीर निर्माणासाठी आर्थिक मदत अद्यावत केली जाते. ह्या योजनेत मराठीतील ग्रामीण व शहरी क्षेत्रांमध्ये विहीर निर्मितीसाठी अनुदान प्रदान केले जाते.

योजनेच्या मुख्य उद्दिष्टांप्रमाणे, विहीरांच्या निर्माणासाठी शेती व कृषी प्रकल्पांमध्ये जलसंग्रह व विहीर वापराची संरचना करण्यासाठी सहाय्यता प्रदान केली जाते. ह्या योजनेच्या अंतर्गत आर्थिक मदत विहीराच्या घटकांसाठी, उपक्रम, इंजिनियरिंग कामे, विहीराच्या बांधकामांसाठी आवश्यक साहित्य, खर्चप्रमाणे, डिझाइन आणि सल्ला देण्यासाठी प्रदान केली जाते.

योजनेतील पात्रता, अर्ज करणार्‍या उमेदवारांसाठी विविध मापदंड असतात जसे कि विहीराची सांचा, अंदाज, उच्चता, निर्माण ठिकाण, वापराचा उद्दिष्ट, विहीराची अनुमानित खर्चे, विहीराच्या घटकांचे वर्णन इत्यादी.

योजनेच्या लाभार्थ्यांना अर्जाची सवलत करण्यासाठी, त्यांची तपशीलवार माहिती, अर्ज प्रक्रिया, अर्ज करण्याची अंतिम तारीख आणि योजनेच्या संबंधित विभागाचा नाव माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर नवीनतम माहिती उपलब्ध आहे.

विहीर अनुदान योजना ही महाराष्ट्र सरकार द्वारे संचालित केलेली एक महत्वाची योजना आहे. या योजनेच्या मुख्य उद्दिष्टीत विहीरांची मांडणी, विकास आणि प्रबंधन करणे आहे. या योजनेमुळे विहीरांच्या विभागांना वित्तीय मदत उपलब्ध करून त्यांच्या सुस्तीला कमी आणून विहीरांचे सुरक्षितता, तंत्रज्ञान आणि विकास सुधारणे करण्यात मदत मिळते.

विहीर अनुदान योजनेच्या (Vihir Anudan Yojana Maharashtra) महत्वाचे निकष:

1. विहीरांचे सुरक्षितता सुधारणे: योजनेमुळे विहीरांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, विद्युत उपकरणे आणि तंत्रज्ञानाचा विकास केला जातो. या योजनेमध्ये विहीरांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि सायबर सुरक्षा या क्षेत्रांतील तत्वांचे विकास करण्यात योजनेची प्रमुख मुद्दा आहे.

2. विहीरांचा विकास: योजनेमुळे विहीरांचा विकास आणि सुधारणा करण्यात मदत मिळते. विहीरांचे सुस्तीत आणि दुर्गम गावांतील विहीरांच्या विकासासाठी आवश्यक अनुदान योजनेत आहे. योजनेमध्ये विहीरांच्या सुस्तीतीला कमी आणून विद्युत सरळीकरण, पाण्याची पुरवठा आणि निर्मिती इत्यादी कार्ये केली जातात.

3. प्रबंधन क्षमतेचे विकास: विहीरांच्या प्रबंधन क्षमतेचे विकास योजनेच्या आठवड्यात आहे. योजनेमध्ये प्रशिक्षण केंद्रे स्थापित करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे विहीरांच्या प्रबंधनातील विशेषज्ञता विकसित होते. योजनेच्या माध्यमातून विहीरांचे प्रबंधन प्रदान करण्यास मदत मिळते.

विहीर अनुदान 2024 योजनेचे महत्व

विहीर अनुदान योजनेचे Vihir Anudan Yojana असा महत्व म्हणजे विहीरांच्या सुरक्षिततेचे वाढवणे, विहीरांचे विकास आणि प्रबंधन करणे, विहीरांच्या सुस्तीतीला कमी आणून प्रगतीशील विहीर व्यवस्थापन यंत्रणा आणि तंत्रज्ञानाचा विकास करणे. या योजनेमध्ये विहीरांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि सायबर सुरक्षा या क्षेत्रांतील तत्वांचे विकास करण्याचे प्रमुख मुद्दे आहेत. या योजनेने विहीरांच्या जीवनात आणि गावांच्या विकासात महत्वाची भूमिका वाढवते.

१. लाभधारकाची निवड :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या परिशिष्ट १ कलम १ (४) मधील तरतुदीनुसार खालील प्रवर्गासाठी प्राधान्यक्रमाने सिंचन सुविधा म्हणून विहिरींची कामे अनुज्ञेयआहेत.

अ) अनुसूचित जाती

ब) अनुसूचित जमाती

क) भटक्या जमाती

ङ) निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती)

इ) दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी

फ) स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे

ग) शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली

ह) जमीन सुधारणांचे लाभार्थी

आय) इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी

२. लाभधारकाची पात्रता

अ) लाभधारकाकडे किमान ०.४० हेक्टर क्षेत्र सलग असावे.

ब) महाराष्ट्र भुजल (पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) अधिनियम १९९३ च्या कलम ३ नुसार अस्तित्वातील पेयजल खोताच्या ५०० मीटर परिसरात नवीन विहिर घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अस्तित्वातील पेयजल खोताच्या ५०० मीटर परिसरात सिंचन विहिर अनुज्ञेय करु नये,

क) दोन सिंचन विहिरीमधील १५० मीटर अंतराची अट पुढील बाबींना लागू राहणार नाही. \’Vihir Anudan Yojana\’

1. दोन सिंचन विहिरीमधील किमान १५० मीटर अंतराची अट ही Run off Zone तसेच, अनुसूचित जाती व जमाती व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब यांकरिता लागू करण्यात येऊ नये.

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिर मंजूर करताना खाजगी विहिरीपासून १५० मी. अंतराची अट लागू राहणार नाही.

ङ) लाभधारकाच्या ७/१२ वर याआधीच विहीरीची नोंद असू नये.

ई) लाभधारकाकडे एकूण क्षेत्राचा दाखला असावा. (Online)

फ) एकापेक्षा अधिक लाभधारक संयुक्त विहीर घेऊ शकतील मात्र त्यांचे एकूण सलग जमीनीचे क्षेत्र ०.४० हेक्टर पेक्षा जास्त असावे.

ग) ज्या लाभार्थ्यांना विहिरीचा लाभ देण्यात येणार आहे तो जॉब कार्डधारक असला पाहिजे.

३. विहीरीसाठी अर्ज व त्यावरील कार्यपद्धती

३.१ इच्छुक लाभार्थ्याने विहीत नमुन्यातील अर्ज (प्रपत्र अ- अर्जाचा नमुना व ब- संमती पत्र सोबत जोडलेले) ऑनलाईन किंवा ग्रामपंचायतीच्या \”अर्ज पेटीत टाकावे. ऑनलाईन व्यवस्था तयार झाल्यावर लाभार्थ्याने शक्य तोवर ऑनलाईन अर्ज करावा. Vihir Anudan Yojana

(Vihir Anudan Yojana Maharashtra) अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे :-

१) ७/१२ चा ऑनलाईन उतारा

२) ८ अ चा ऑनलाईन उतारा

३) जॉबकार्ड ची प्रत

विहीर अनुदान योजना

Conclusion :

मित्रांनो, या पोस्टमध्ये आम्ही विहीर अनुदान योजनेबद्दल माहिती दिली आहे जसे की – विहीर अनुदान योजना (Vihir Anudan Yojana Maharashtra) आहे , त्याचे फायदे , त्याचे उद्दिष्टे , विहीर अनुदान योजनेसाठी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया , आवश्यक कागदपत्रे इ . मला आशा आहे की तुम्हाला ही पोस्ट आवडली असेल आणि तुम्ही ही पोस्ट इतर लोकांसोबत शेअर कराल. धन्यवाद !

I am a Marathi YouTuber, Website Developer, and Owner/founder of Marathi Corner website and YouTube channel. I am from Pune, Maharashtra.