महात्मा जोतीराव फुले

Shubham Pawar

महात्मा जोतीराव फुले शिष्यवृत्ती योजना | Mahatma Jyotiba Phule Scholarship Yojana 2024

Mahatma Jyotiba Phule Scholarship Yojana:- गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विद्यापीठामार्फत सदर शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. पदवी ...