प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना महाराष्ट्र | Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Maharashtra

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Maharashtra – या योजनेचे उद्दिष्ट सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी योग्य पीक आरोग्य आणि योग्य उत्पादन सुनिश्चित करण्यासाठी, अपेक्षित शेती उत्पन्नाच्या तसेच घरगुती गरजांसाठी पूरक आहे.

या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून प्रति वर्ष रु.6,000/- रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण मोड अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाइन जारी केली जाते, काही अपवादांच्या अधीन राहून.

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Maharashtra

वस्तुनिष्ठ या योजनेचे उद्दिष्ट सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध निविष्ठा खरेदी करून योग्य पीक आरोग्य आणि योग्य उत्पादन सुनिश्चित करण्यासाठी, अपेक्षित शेती उत्पन्नाच्या बरोबरीने तसेच घरगुती गरजांसाठी आहे.

योजनेंतर्गत, काही अपवादांच्या अधीन राहून, थेट लाभ हस्तांतरण मोड अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये केंद्र सरकारद्वारे प्रति वर्ष रु.6,000/- रक्कम थेट ऑनलाइन जारी केली जाते.

लाभ आणि पात्रता अटी | Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Maharashtra

मे 2019 मध्ये घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, सर्व जमीनधारक पात्र शेतकरी कुटुंबांना (प्रचलित वगळण्याच्या निकषांच्या अधीन राहून) या योजनेअंतर्गत लाभ घ्यायचे आहेत. सुधारित योजनेत सुमारे 2 कोटी अधिक शेतकऱ्यांना समाविष्ट करणे अपेक्षित आहे.

सुमारे 14.5 कोटी लाभार्थ्यांना PM-KISAN कव्हरेज. योजनेंतर्गत, 2 हेक्‍टरपर्यंत लागवडीयोग्य जमीन असलेल्या सर्व लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक लाभ प्रदान करण्यात आला आहे आणि दर चार महिन्यांनी तीन समान हप्त्यांमध्ये देय प्रति कुटुंब प्रति वर्ष रु. 6,000 चा लाभ आहे.

बहिष्कार श्रेणी Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Maharashtra

उच्च आर्थिक स्थितीचे लाभार्थी खालील श्रेणी योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र नसतील :
सर्व संस्थात्मक जमीनधारक. शेतकरी कुटुंबे ज्यामध्ये त्यांचे एक किंवा अधिक सदस्य खालील श्रेणीतील आहेत, ज्यामध्ये संवैधानिक पदे आहेत आणि विद्यमान माजी आणि विद्यमान मंत्री/राज्यमंत्री आणि लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभेचे/राज्य विधान परिषदांचे माजी/वर्तमान सदस्य आहेत.

महानगरपालिकांचे माजी आणि विद्यमान महापौर, जिल्हा पंचायतींचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष. केंद्र/राज्य सरकारची मंत्रालये/कार्यालये/विभाग आणि त्याच्या क्षेत्रीय युनिट्सचे सर्व सेवानिवृत्त किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी केंद्रीय किंवा राज्य PSE आणि संलग्न कार्यालये/शासनाच्या अंतर्गत असलेल्या स्वायत्त संस्था तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियमित कर्मचारी.

(मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV वगळता) /गट डी कर्मचारी)सर्व निवृत्त/निवृत्त निवृत्तीवेतनधारक ज्यांचे मासिक पेन्शन रु. 10,000/-किंवा त्याहून अधिक आहे (मल्टी टास्किंग स्टाफ / वर्ग IV/गट डी कर्मचारी वगळून) वरील श्रेणीतील व्यक्ती ज्यांनी मागील मूल्यांकन वर्षात आयकर भरला आहे जसे की डॉक्टर, व्यावसायिक. अभियंते, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि वास्तुविशारद व्यावसायिक संस्थांमध्ये नोंदणीकृत आहेत आणि सराव करून व्यवसाय पार पाडतात. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Maharashtra 

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना महाराष्ट्र

फायदे

रु.चा आर्थिक फायदा. दर चार महिन्यांनी प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रति कुटुंब प्रतिवर्ष 6,000 देय आहे.
पात्रता
सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबे, ज्यांच्या नावे शेतीयोग्य जमीन आहे, ते या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यास पात्र आहेत.

बहिष्कार

उच्च आर्थिक स्थितीचे लाभार्थी खालील श्रेणी योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र नसतील :
सर्व संस्थात्मक जमीनधारक. शेतकरी कुटुंबे ज्यामध्ये एक किंवा अधिक सदस्य खालील श्रेणीतील आहेत संवैधानिक पदे असलेले माजी आणि विद्यमान माजी आणि विद्यमान मंत्री/राज्यमंत्री आणि लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभा/राज्य विधान परिषदांचे माजी/वर्तमान सदस्य, महानगरपालिकांचे माजी आणि विद्यमान महापौर, जिल्हा पंचायतींचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष. “Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Maharashtra”

केंद्र/राज्य सरकारची मंत्रालये/कार्यालये/विभाग आणि त्याच्या क्षेत्रीय युनिट्सचे सर्व सेवानिवृत्त किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी केंद्रीय किंवा राज्य PSE आणि संलग्न कार्यालये/शासनाच्या अंतर्गत असलेल्या स्वायत्त संस्था तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV वगळता) / गट डी कर्मचारी) वरील श्रेणीतील सर्व सेवानिवृत्त/निवृत्त निवृत्तीवेतनधारक ज्यांचे मासिक पेन्शन रु. 10,000/-किंवा त्याहून अधिक आहे.

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Maharashtra

(मल्टी टास्किंग स्टाफ / वर्ग IV/गट डी कर्मचारी वगळता) सर्व व्यक्ती ज्यांनी मागील मूल्यांकन वर्षात आयकर भरला डॉक्टर, अभियंता, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि वास्तुविशारद यांसारखे व्यावसायिक व्यावसायिक संस्थांमध्ये नोंदणीकृत आहेत आणि सराव करून व्यवसाय करतात.

अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन – CSC मार्गे नावनोंदणी प्रक्रियेसाठी खालील अटी आहेत :
आधार कार्ड
जमीनधारक कागद
बँक खाते बचत
VLE शेतकरी नोंदणी तपशील जसे की राज्य, जिल्हा, उपजिल्हा खंड आणि गाव, आधार क्रमांकातील की, लाभार्थीचे नाव, श्रेणी, बँक तपशील, जमीन नोंदणी आयडी, आणि जन्मतारीख यावर मुद्रित केल्याप्रमाणे संपूर्ण तपशील भरेल.

प्रमाणीकरणासाठी आधार कार्ड. व्हीएलई जमिनीचे तपशील जसे की सर्व्हे/कहता क्रमांक, खसरा क्रमांक, आणि जमिनीचे क्षेत्रफळ भूधारक कागदपत्रांमध्ये नमूद केल्यानुसार भरेल. जमीन, आधार आणि बँक पासबुक यांसारखे सपोर्टिंग डॉक्युमेंट अपलोड करा. स्वयं-घोषणा अर्ज स्वीकारते आणि जतन करते. अर्ज जतन केल्यानंतर CSC ID द्वारे पेमेंट करा. आधार क्रमांकाद्वारे लाभार्थीची स्थिती तपासा

आवश्यक कागदपत्रे Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Maharashtra

  • फायदे चिन्ह
  • सूचक दस्तऐवज
  • आधार कार्ड
  • जमीन मालकीची कागदपत्रे
  • बचत बँक खाते.

1 thought on “प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना महाराष्ट्र | Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Maharashtra”

Leave a Comment

close button