पॅन कार्ड क्लब क्लेम फॉर्म दुरुस्ती कशी करावी? | Pan Card Club Claim Form Correction Online

Pan Card Club Claim Form Correction Online – पॅन कार्ड क्लब क्लेम फॉर्म ज्यांचे चुकले असतील त्यांनी फॉर्म ची दुरुस्ती कशी करायची? या पोस्ट मध्ये आपण पाहणार आहोत.

फॉर्म अपलोड केला नाही त्यांनी काय करावे?

pan card club claim form correction online –

फॉर्म CA अपलोड केला नाही – भरलेला फॉर्म डाउनलोड केला पण अपलोड केला नाही त्यांनी खालील स्टेप फॉलो कराव्यात –

जर दावेदाराने रिझोल्युट पोर्टलमध्ये सर्व तपशील भरले असतील आणि भरलेला फॉर्म डाउनलोड केला असेल, परंतु अद्याप दस्तऐवज अपलोड केला नसेल, तर पुढील प्रक्रिया अवलंबावी लागेल. [Pan Card Club Claim Form Correction Online]

 1.  रिझोल्यूटवर लॉग इन करण्यासाठी दावेदाराने तोच ईमेल आयडी टाकावा.
 2. एकदा लॉग इन केल्यानंतर, दावेदारास सर्व फील्ड पूर्व-भरलेले दिसतील आणि तो भरलेला फॉर्म पुन्हा डाउनलोड करू शकतो, त्यावर स्वाक्षरी करू शकतो आणि तो परत अपलोड करू शकतो किंवा दावेदाराकडे फॉर्मची स्कॅन केलेली प्रत असल्यास ते थेट अपलोड करू शकतात.

👇👇👇

ज्यांचे फॉर्म चुकले आहेत त्यांनी काय करावं?

pan card club correction online

चुकीच्या तपशीलासह दाखल केलेला फॉर्म – दावा दाखल करताना दावेदाराने चुकीचे तपशील (म्हणजे चुकीचे नाव, रक्कम इ. चुकले असल्यास) प्रविष्ट केले असल्यास, पुढील प्रक्रिया अवलंबावी लागेल.

दावेदाराने नवीन ईमेल आयडीसह रिझोल्युट पोर्टलवर लॉग इन करून नवीन फॉर्म भरणे आवश्यक आहे. नवीन फॉर्म भरताना खालील स्टेप्स फॉलो कराव्यात. {Pan Card Club Claim Form Correction Online}

👇👇👇

How to fill pan card club refund claim form online

 •  दावेदाराकडे मोबाईल क्रमांकासह अद्वितीय ईमेल आयडी असणे आवश्यक आहे.
 • खाली आवश्यकतेनुसार खालील तपशील प्रविष्ट करून फॉर्म भरा.
 • ओळख पुरावा
 • ओळख पुरावा क्र
 • ओळख पुरावा अपलोड करा (केवळ पीडीएफ, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी
 • फोलिओ क्रमांक
 • मुद्दल रक्कम
 • एकूण हक्काची रक्कम
 • नाव आणि पत्ता
 • कागदपत्रांचा तपशील ज्याच्या संदर्भाने कर्जाची पुष्टी केली जाऊ शकते.
 • कर्ज कसे आणि केव्हा लागले याचा तपशील.
 • कोणत्याही परस्पर देय, परस्पर कर्जाचा तपशील
 • आयोजित केलेल्या कोणत्याही सुरक्षिततेचे तपशील
 • बँक खाते तपशील
 • मी दाव्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची यादी
 • दिवाळखोर व्यावसायिकाचे नाव जे अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून काम करतील
 • ब्लॉक लेटर्समधील नाव:
 • धनकोशी किंवा त्याच्या संबंधात स्थिती:
 • स्वाक्षरी करणाऱ्या व्यक्तीचा पत्ता:
 • आर ड्रॉपडाउनमधून कॉर्पोरेट कर्जदाराचा संबंधित पक्ष आहे की नाही ते निवडा.
 • फॉर्म डाउनलोड करा, तारीख टाका आणि त्यावर स्वाक्षरी करा आणि कागदपत्र स्कॅन करा आणि pdf स्वरूपात पोर्टलवर अपलोड करा “Pan Card Club Claim Form Correction Online

👇👇👇

Leave a Comment

close button