महाराष्ट्र योजना

Shubham Pawar

शासनाची बाल संगोपन योजना 2024 दर महा 1100 /- रू. | Bal Sangopan Yojana Maharashtra

Bal Sangopan Yojana Maharashtra 2024:-शासनाची बाल संगोपन योजना ज्या मुलांना आई किंवा वडील नसतील व ज्या मुलांना आई ...

Shubham Pawar

SEO म्हणजे काय? । What is SEO in Marathi?

What is SEO in Marathi? नमस्कार मित्रांनो कसे आहात, आज आपण मराठी वेबसाईट च्या seo बद्दल बोलणार आहोत म्हणजेच ...

Shubham Pawar

प्रत्येक जिल्ह्यात होणार \”पुस्तकाचे गाव\” | Pustakache Gaav Yojana Maharashtra

Pustakache Gaav Yojana Maharashtra मराठी भाषेचा विकास, प्रचार, प्रसार व वाचन संस्कृतीची जोपासना व्हावी या दृष्टीने व मराठी ...

Shubham Pawar

प्रत्येक जिल्ह्यात होणार \”पुस्तकाचे गाव\” | Pustakache Gaav Yojana Maharashtra

Pustakache Gaav Yojana Maharashtra मराठी भाषेचा विकास, प्रचार, प्रसार व वाचन संस्कृतीची जोपासना व्हावी या दृष्टीने व मराठी ...

Shubham Pawar

स्वातंत्र्य लढ्यातील व्यक्तींची नावे | Names of freedom fighters

freedom fighters (स्वातंत्र्य लढ्यातील व्यक्तींची नावे) : समाजासाठी देशासाठी चांगले काम करणाऱ्या व्यक्तीला लोक एखाद्या मानद उपाधीने संबोधित ...

Shubham Pawar

शेतकऱ्यांना ठिबक, तुषार सिंचनसाठी 80% अनुदान | Tushar Thibak Sinchan Yojana Maharashtra 2024

Tushar Thibak Sinchan Yojana Maharashtra शेतकऱ्यांना ठिबक, तुषार सिंचनसाठी 80% अनुदान मिळणार आहे. असा शासन निर्णय झाला आहे. ...

Shubham Pawar

ठिबक, तुषार सिंचनला 80% अनुदान GR आला | Drip Subsidy maharashtra 2024

Drip Subsidy maharashtra 2024:-राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने अवर्षणप्रवण क्षेत्र तसेच आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त ...

Shubham Pawar

ऑनलाईन फॉर्म कुक्कुटपालन योजना महाराष्ट्र | Kukut Palan Yojana Online Form 2024

Kukut Palan Yojana 2024: कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सयव्यवसाय मंजुर करण्यात आलेली \”कंत्राटी पध्दतीने मांसल कुक्कूट पक्षी ...

Shubham Pawar

ऑनलाईन फॉर्म गाई म्हशी गट वाटप योजना महाराष्ट्र | Gai Mhashi Vatap Yojana 2024

Gai Mhashi Vatap Yojana 2024: राज्यात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी सहा/ चार/ दोन दुधाळ संकरीत गाई/ म्हशींचे गट वाटप ...

Shubham Pawar

मराठी भाषा दिवस 27 फेब्रुवारी 2024 | Marathi Bhasha Din

Marathi Bhasha Din – कुसुमाग्रज म्हणून ओळखले जाणारे प्रसिद्ध मराठी कवी आणि लेखक विष्णू वामन शिरवाडकर यांच्या जयंतीनिमित्त ...