मुख्यमंत्री रोजगार योजना महाराष्ट्र 2021 अर्ज करा | CMEGP Mukhyamantri Rojgar Yojana Maharashtra

Mukhyamantri Rojgar Yojana Maharashtra: राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक व युवतींची वाढती संख्या व उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रात राज्यात विविध क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नवीन संधी विचारात घेऊन उद्योजकतेला चालना देणारी व सर्जनशिलतेला कालानुरुप वाव देणारी सर्वसमावेशक योजना सुरु करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) या केंद्र शासनाच्या स्वयंरोजगार प्रोत्साहन योजनेचे मर्यादित उद्दिष्ट, होतकरु युवक व युवतींचे स्वयंरोजगार उभारणीसाठी प्राप्त होणारे मोठया प्रमाणातील प्रस्ताव विचारात घेऊन तसेच राज्याचे नैसर्गिक साधन संपत्ती व अंगभूत क्षमता विचारात घेऊन राज्याची महत्वाकांक्षी जाणून घेतली आहे.

“मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम” (Chief Minister Employment Generation Scheme) योजना सन 2019-20 या आर्थिक वर्षापासून राज्यात कार्यान्वित करण्यासाठी शासनाच्या नविन औद्योगिक धोरण- 2019 मुद्दा क्रमांक 5 (1) व 9.2 नुसार नमूद केल्याप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहे.

“मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम CMEGP योजना ही राज्यस्तरीय योजना म्हणून तसेच कार्यक्रमा अंतर्गत (Scheme) म्हणून अंमलबजावणी करण्यात येईल. राज्यस्तरावर उद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालय, मुंबई हे योजनेचे प्रमुख अंमलबजावणी संस्था म्हणून कार्यवाही करतील.

 

मुख्यमंत्री रोजगार योजना उद्दिष्टे

योजनेचे उद्दिष्ट:- 

राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी, त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प राज्य शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून सुलभतेने स्थापित होऊन पुढील पाच वर्षात सुमारे 1 लाख सूक्ष्म, लघु उपक्रम स्थापित होणे व त्या माध्यमातून एकूण 10 लाख रोजगार संधी राज्यात उपलब्ध होणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. प्रथम वर्ष 2019-20 साठी एकूण 10 हजार लाभार्थी घटक उदिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.

उदिदष्टासाठी संदर्भ:- 

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हानिहाय मागील 3 वर्षांतील उपलब्धी विचारात घेऊन त्यानुसार समप्रमाणात ग्रामीण व शहरी भागांसाठी जिल्हानिहाय उदिदष्ट उद्योग संचालनयाकडून निश्चित करण्यात येईल.

योजनेचे नावमुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP)
लाभार्थीनोकरी शोधणारे, छोटे व्यवसाय आणि उद्योजक
लाँच केलेलेमहाराष्ट्र शासन
उद्देशलघु आणि सूक्ष्म व्यवसायांना रोजगाराच्या संधी आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://maha-cmegp.gov.in/homepage

Mukhyamantri Rojgar Yojana Maharashtra पात्र घटक

योजने अंतर्गत पात्र घटक:- 

कायदेशीर रित्या पात्र असणारे

 1. उत्पादन
 2. सेवा उद्योग
 3. कृषी पूरक व्यवसाय
 4. कृषीवर आधारित उद्योग
 5. ई-वाहतूक व त्यावर आधारित व्यवसाय
 6. एकाच नाममुद्रेवर (बॅण्ड आधारित संघटित साखळीविक्री केंद्रे)
 7. फिरते विक्री केंद्र / खादयान्न केंद्र

इत्यादी घटक कार्यक्रमातंर्गत पात्र असतील. या विषयी गठीत राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती आवश्यकते नुसार पात्र व अपात्र घटकांची यादी (Negative list) जाहीर करेल. ‘CMPEG Yojana in Marathi’

मुख्यमंत्री रोजगार योजना महाराष्ट्र पात्रता

लाभार्थी पात्रता:- कार्यक्रमांतर्गत पात्रतेसाठी खालील प्रमाणे अटी राहतील.

वयोमर्यादा :- कुठलेही स्थायी उत्पन्न नसलेले स्थानिक रहिवासी ज्यांचे वय 18 वर्षे पूर्ण, अधिकतम मर्यादा 45 वर्षे (अनुसूचित जाती / जमाती / महिला / अपंग/माजी सैनिक यांच्यासाठी 5 वर्षे शिथिल) पात्र राहतील.

पात्र मालकी घटक :- उपरोक्त प्रमाणे पात्रता धारण करणारे वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, वित्तीय संस्थानी मान्यता दिलेले बचत गट.

शैक्षणिक पात्रता:-

 • रु. 10 लाखावरील प्रकल्पासाठी 7 वी उत्तीर्ण.
 • रु. 25 लाखावरील प्रकल्पासाठी 10 वी उत्तीर्ण.

कुटूंब:-

एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस कार्यक्रमाचा लाभ घेता येईल. कुटुंबाची व्याख्या ही पती, पत्नी अशी असेल.

योजना:-

अर्जदार व्यक्तीने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) Mukhyamantri Rojgar Yojana Maharashtra अथवा तत्सम केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या अन्य विभागाकडील/महामंडळाकडील अनुदानावर आधारित स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

ऑनलाईन CMEGP अर्ज भरण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे

 • आधार कार्ड क्रमांक: अर्जदाराचा 12 अंकी आधार क्रमांक भरावा.
 • अर्जदाराचे नाव:-

(i) सूचीमधून नावाचा उपसर्ग निवडा

(ii) अर्जदाराने त्याचे/तिचे नाव आधार कार्डमध्ये दिसेल तसे भरावे.

प्रविष्ट केलेल्या नावामध्ये काही जुळत नसल्यास, अर्जदार पुढे फॉर्म भरू शकणार नाही.

 • प्रायोजक एजन्सी: एजन्सी (DIC, KVIB) निवडा ज्यात तुम्हाला अर्ज सादर करायचा आहे.
 • जिल्हा: सूचीमधून जिल्हा निवडा
 • अर्जदाराचा प्रकार: हा फॉर्म वैयक्तिक अर्जदाराशी संबंधित आहे.
 • लिंग: लिंग निवडा (म्हणजे पुरुष, महिला, ट्रान्सजेंडर)
 • श्रेणी: यादीतून अर्जदाराची सामाजिक श्रेणी निवडा (म्हणजे सामान्य, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती)
 • विशेष श्रेणी: सूचीमधून विशेष श्रेणी निवडा (म्हणजे माजी सैनिक, शारीरिकदृष्ट्या आव्हानात्मक)
 • जन्मतारीख:-

(i) जन्मतारीख (mm-dd-yyyy) च्या स्वरूपात भरणे आवश्यक आहे उदा 12-15-1991.

(ii) वय: वय 18 वर्षांपेक्षा कमी आणि 45 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे (एससी/एसटी/महिला/विशेष श्रेणीसाठी 5 वर्षे सूट).

पात्रता: यादीतून पात्रता निवडा (म्हणजे 8 वी, 8 वी पास, 10 वी पास, डिप्लोमा, 12 वी पास, पदवीधर, पदव्युत्तर, पीएचडी) Mukhyamantri Rojgar Yojana Maharashtra 2021

Mukhyamantri Rojgar Yojana Maharashtra CMEGP Yojana in Marathi

संवादासाठी पत्ता: अर्जदाराने अर्जदाराने तालुका, जिल्हा, पिन कोड, मोबाईल क्रमांक, ईमेल आणि पॅन क्रमांक यासह संपूर्ण पोस्टल पत्ता भरावा.

 • युनिट स्थान: युनिट स्थान निवडा (म्हणजे ग्रामीण किंवा शहरी)
 • प्रस्तावित युनिटचा पत्ता: अर्जदाराने तालुका, जिल्हा, पिन कोडसह युनिटचा संपूर्ण युनिट पत्ता भरला पाहिजे (कृपया प्रस्तावित युनिटचा पत्ता आणि संप्रेषण पत्ता समान असल्यास चेक बॉक्स click on CommunSame as Communication Addressâ on ?? वर क्लिक करा)
 • क्रियाकलाप प्रकार: क्रियाकलाप सूचीमधून निवडा (म्हणजे सेवा किंवा उत्पादन)

उद्योग/क्रियाकलाप नाव

(i) उद्योग: उद्योग सूचीमधून उद्योग निवडा

(ii) उत्पादन वर्णन: विशिष्ट उत्पादन वर्णन टाइप करा.

 • डीपी प्रशिक्षण पूर्ण झाले: सूचीमधून होय ​​किंवा नाही निवडा.
 • प्रशिक्षण संस्थेचे नाव: ईडीपी प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यास, प्रशिक्षण संस्थेचे नाव (MCED किंवा इतर) निवडा.
 • आवश्यक कर्ज: 

(i) भांडवली खर्च (CE): विस्तृत प्रकल्प अहवालात रुपयामध्ये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे CE कर्ज प्रविष्ट करा. (ii) वर्किंग कॅपिटल (WC): सविस्तर प्रकल्प अहवालात रुपयामध्ये प्रस्तावित केल्यानुसार WC कर्ज प्रविष्ट करा.

 • पसंतीची बँक: (i) पसंतीची बँक निवडा

(ii) निवडलेल्या बँकेची शाखा निवडा, बँक IFSC कोड आणि इतर तपशील अर्जावर प्रदर्शित केले जातील.

पर्यायी बँक:

(i) पर्यायी बँक निवडा

(ii) निवडलेल्या बँकेची शाखा निवडा, बँक IFSC कोड अर्जावर दिसेल.

योग्य फील्डमध्ये सर्व आवश्यक माहिती प्रविष्ट केल्यानंतर तपशील जतन करण्यासाठी “सेव्ह” बटणावर क्लिक करा.

दस्तऐवज अपलोड करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे

 • फोटो अपलोड करा: कृपया फोटो अपलोड करा हा एक अनिवार्य दस्तऐवज आहे जास्तीत जास्त फाइल अनुमत आकार 300 KB.
 • आधार कार्ड: कृपया आधार कार्ड अपलोड करा हे एक अनिवार्य दस्तऐवज आहे जास्तीत जास्त फाइल अनुमत आकार 300 KB.
 • जातीचे प्रमाणपत्र: कृपया वर्गवारीअंतर्गत अर्ज केल्यास जात प्रमाणपत्र अपलोड करा जास्तीत जास्त फाइल अनुमत आकार 300 KB.
 • पॅन कार्ड: कृपया पॅन कार्ड अपलोड करा, जास्तीत जास्त फाइल अनुमत आकार 300 KB.
 • मार्क शीट/ शैक्षणिक प्रमाणपत्र: कृपया मार्कशीट अपलोड करा ही एक अनिवार्य दस्तऐवज आहे जास्तीत जास्त फाइल अनुमत आकार 300 KB.
 • जन्म प्रमाणपत्र/ अधिवास प्रमाणपत्र: कृपया जन्म प्रमाणपत्र अपलोड करा हे एक अनिवार्य दस्तऐवज आहे जास्तीत जास्त फाइल अनुमत आकार 300 KB.
 • विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र: विशेष श्रेणी अंतर्गत अर्ज केल्यास कृपया संबंधित प्रमाणपत्र अपलोड करा कमाल फाइल अनुमत आकार 300 KB.
 • अंडरटेकिंग फॉर्म: कृपया उपक्रम फॉर्म अपलोड करा हा एक अनिवार्य दस्तऐवज आहे जास्तीत जास्त फाइल अनुमत आकार 1 MB.
 • प्रकल्प अहवाल: कृपया प्रकल्प अहवाल अपलोड करा तो एक अनिवार्य दस्तऐवज आहे जास्तीत जास्त फाइल अनुमत आकार 1 MB.
 • इतर दस्तऐवज: कृपया प्रकल्प दस्तऐवजाशी संबंधित सहाय्यक दस्तऐवज, तांत्रिक, अनुभवी, परवाना अपलोड करा जास्तीत जास्त फाइल अनुमत आकार 300 KB. Mukhyamantri Rojgar Yojana Maharashtra

 

मुख्यमंत्री रोजगार योजना महाराष्ट्र 2021 संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी हा विडियो नक्की बघा 👇👇

 

Leave a Comment