जिल्हा परिषदेच्या योजना ऑनलाईन अर्ज सुरू | ZP Yojana Jalna Form Online Apply 2024

By Shubham Pawar

Updated on:

ZP Yojana Jalna Form Online Apply 2024 – जिल्हा परिषद, जालना स्वउत्पन्नातून 20% उपकर योजना आणि 5% दिव्यांग कल्याण निधीतून ग्रामीण भागातील दिव्यांग व्यक्तीना 100 टक्के अनुदानावर वैयक्तीक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. सन 2024-23 करीता समाज कल्याण विभागामार्फत खालील योजना राबविण्यात येणार आहे.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ZP Yojana Jalna 2024

20% जि.प. उपकर योजना

 1. मागासवर्गीयांना मिरची कांडप यंत्र व इतर साहित्य पुरविणे
 2. मागासवर्गीय शेतक-यांना तुषार संच पुरविणे
 3. मागासवर्गीय शेतक-यांना 5 एचपी पाण्यातील विद्युत पंप पुरविणे
 4. मागासवर्गीयांना झेरॉक्स मशीन पुरविणे
 5. मागासवर्गीयांना मिनी पिठाची गिरणी मशीन पुरविणे

५% दिव्यांग कल्याण योजना

 1. दिव्यांगाना झेरॉक्स मशीन पुरविणे
 2. दिव्यांगाना स्वयंचलित सायकल पुरविणे
 3. दिव्यांगाना मिनी पिठाची गिरणी पुरविणे.

ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी – येथे क्लिक करा 

जिल्हा परिषदेच्या योजना अटी व शर्ती

मागासवर्गीयांसाठी अटी व शर्ती

 1. आधार कार्ड व
 2. रहिवासी प्रमाणपत्र
 3. लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील मागासवर्गीय असावा
 4. लाभार्थी हा दरिद्रय रेषेखालील असुन निवड ग्रामसभेमार्फत
 5. जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिका-याचे असणे आवश्यक राहील.
 6. लाभार्थीचे व 18 वर्षेपेक्षा कमी नसावे.
 7. लाभार्थीच्या नावाचा 7/12 असणे आवश्यक
 8. यापूर्वी कृषी विभाग, महिला बालकल्याण किंवा इतर विभागा मार्फत लाभ घेतलेले सल्याचे ग्रामसेक/ग्राविकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र.
 9. लाभार्थीकडे स्वतःचे मालकीची 500 चौ. फु.जागा असावी. त्यासाठी नमुना नं. 8 अ किवा 7/12 असावी.

(ही अट फक्त घरकुल योजनेसाठी आहे.)

 1. लाभार्थी बेघर असावा किंवा लाभार्थीकडे पक्के घर नसावे

दिव्यांगांसाठी अटी व शर्ती

 1. लाभार्थी हा ग्रामीण भागातील असावा तसेच वय 18 वर्षे पेक्षा कमी नसावे.
 2. लाभार्थीचे दिव्यांग असल्याबाबतचे सक्षम प्राधिकारी यांचे ऑनलाईन प्रमाणपत्र 40% पेक्षा कमी नसावे.
 3. यापुर्वी लाभ न घेतल्याचे ग्रामपंचायतचे प्रमाणपत्र.
 4. लाभार्थीकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक.
 5. लाभार्थीकडे स्वतःचे मालकीची 500 चौ.फु. जागा असावी. त्यासाठी नमुना नं. 8 अ किवा 7/12 असावी.

(ही अट फक्त घरकुल योजनेसाठी आहे.)

 1. लाभार्थी बेघर असावा किंवा लाभार्थीकडे पक्के घर नसावे.

ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी – येथे क्लिक करा 

वरील योजनेचा लाभ घेण्याकरीता अर्जदारास समाज कल्याण विभागाचे अधिकृत संकेतस्थ http://jalnazpyojna.com/ZPJalna/ वर दिनांक 14/11/2022 ते 30/11/2022 या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज भरावा व योजनेत नमुद अटी व शर्तीनुसार ऑनलाईन प्रिंट व कागदपत्रे पंचायत समितीस दाखल करावे.

I am a Marathi YouTuber, Website Developer, and Owner/founder of Marathi Corner website and YouTube channel. I am from Pune, Maharashtra.

Leave a comment