Education

Shubham Pawar

दहावी बारावी परीक्षा जुन्याच पद्धतीने होणार, काही सवलती बंद | SSC HSC Exam 2022-23 Update

SSC HSC Exam 2022-23 Update – दहावी-बारावीची परीक्षा जुन्या पद्धतीनेच होणार. कोरोनामध्ये देण्यात आलेल्या सवलती बंद कोरोनामुळे दहावी व ...