CSC

assk pune.setuonline Registration Aaple Sarkar Seva Kendra Pune 2022

assk pune.setuonline Registration Aaple Sarkar Seva Kendra Pune मा.माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील दिनांक 19-01-2018 चे शासन निर्णयान्वये आपले सरकार सेवा केंद्र नव्याने देणेबाबत निर्देश देणेत आलेले आहेत. त्यानुसार पुणे जिल्हयातील सर्व नागरिकांना CSC-SPV चे केंद्र मिळणविणेसाठी विहीत केलेल्या अटी व शर्ती पुर्ण करित असेल अशा व्यक्तींना सुचित करण्यात येते की, सदरचा जाहिरनामा …

assk pune.setuonline Registration Aaple Sarkar Seva Kendra Pune 2022 Read More »

आधार सेंटर अर्ज सुरू, अर्ज करा पहा पात्रता अटी-शर्ती | Aadhar Center Process 2022

Aadhar Center Process

कोल्हापूर: महाराष्ट्र शासन माहिती व तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग यांच्याकडील पत्र व मा. जिल्हाधिकारीसो कोल्हापूर यांच्या सुचने अन्वये कोल्हापूर जिल्ह्यातील निश्चित केलेल्या ठिकाणामधील शासकीय कार्यालयीन जागेत तात्पुरत्या स्वरुपात खाजगी आधार संच सुरु करणेची कार्यवाही सुरु करणेत येत असून दि. 01 नोव्हेंबर 2022 ते 10 डिसेंबर 2022 या कालावधीमध्ये कार्यालयीन वेळेत स्वतःचे खाजगी आधार संच असणाऱ्या इच्छूक …

आधार सेंटर अर्ज सुरू, अर्ज करा पहा पात्रता अटी-शर्ती | Aadhar Center Process 2022 Read More »

आपले सरकार महा ई सेवा केंद्र अर्ज सुरू, आता अटी शर्ती मध्ये बदल

aaple sarkar seva kendra registration

सोलापूर: उपरोक्त विषयास अनुसरुन कळविणेत येते की, सोलापूर जिल्ह्यातील CSC केंद्रधारकांना माहिती व तंत्रज्ञान विभाग (साप्रवि) यांचेकडील दि. 19 जानेवारी 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आपले सरकार सेवा केंद्राचा दर्जा देणेकामी स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये जाहिरनामा प्रसिध्द करुन विहित नमुन्यात अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. त्यानुसार जाहिरनाम्याचा मसुदा यासोबत जोडून आपले कार्यालयाकडे पाठविणेत येत आहे. तरी सदरचा जाहिरनामा …

आपले सरकार महा ई सेवा केंद्र अर्ज सुरू, आता अटी शर्ती मध्ये बदल Read More »

७/१२ सातबारा उतारा घरपोच आणि मोफत दिला जाणार | Satbara Utara will be delivered home and free of cost

Satbara Utara will be delivered home and free of cost

Satbara Utara will be delivered home and free of cost: सुधारित सातबारा उताऱ्याची पहिली प्रत थेट खातेदाराच्या हातात देण्याचा महसूल विभागाचा मोठा निर्णय – महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची घोषणा, गांधी जयंतीपासून मोफत घरपोच सातबारा मोहीम महसूल विभागाने नागरिकांना संगणकीकृत सातबारा नव्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिला आहे. आता दोन ऑक्टोबर अर्थात गांधी जयंती पासून या सुधारित …

७/१२ सातबारा उतारा घरपोच आणि मोफत दिला जाणार | Satbara Utara will be delivered home and free of cost Read More »

Maharashtra State Electric Vehicle Policy 2022

Maharashtra State Electric Vehicle Policy

Maharashtra State Electric Vehicle Policy 2022: Government Of Maharashtra Announces Maharashtra Electric Vehicle Policy 2022 Which Give Incentive On Buying Electric Vehicle 2022. वाढती महागाई आणि वाढते इंधनाचे दर यावर आता सर्वांनीच गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. भविष्यातील हवा, वायू प्रदूषण आणि त्यामुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी Vehicle Policy महत्वपूर्ण ठरणार आहे. 14 जुलै 2022 …

Maharashtra State Electric Vehicle Policy 2022 Read More »

error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!