प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना महाराष्ट्र 2021

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना महाराष्ट्र 2021 पिकांच्या झाडाच्या मुळाशी लहानशा नळीद्वारे थेंब थेंब पाणी देण्याची आधुनिक पद्धत म्हणजे ठिबक सिंचन. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना महाराष्ट्र या पद्धतीत, जमिनीत पाणी जिरण्याचा जो वेग असतो, त्यापेक्षा कमी वेगाने पिकास पाणी दिले जाते. pradhan mantri krushi sinchan …

पुढे वाचा…