MAHADBT Farmer Scheme Lottery List 2021 Documents Upload Process

mahadbt Lottery result date

mahadbt farmer scheme lottery List 2020-21 महा-डीबीटी Farmer योजना करिता कागदपत्रे सादर करावीत. महा डी बी टी उद्दीष्ट हे सोप्या व वेगवान माहितीसाठी कल्याणकारी योजनांमधील विद्यमान प्रक्रियेची पुनर्-अभियांत्रिकी करून लाभाच्या सरकारी वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्याचे उद्दीष्ट आहे. MAHADBT Farmer Scheme Lottery कृषि विभागाने आता …

पुढे वाचा…