{लिस्ट डाउनलोड} फळपिक विमा योजना यादी 2020-21 महाराष्ट्र

फळपिक विमा योजना महाराष्ट्र सन 2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 मध्ये आंबिया बहार व मृग बहाराकरिता राज्य हिस्साची रक्कम विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्यासाठी लिस्ट/यादी निधी वितरीत करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्या पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने …

पुढे वाचा…