म्हाडा भरती 2021 परीक्षेच्या तारखा जाहीर | MHADA Bharti Exam Timetable

मुंबई: म्हाडा सरळसेवा भरती-2021 मध्ये तांत्रिक व अतांत्रिक गटातील 14 संवर्गातील 565 पदे भरण्याकरीता ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले होते. परिक्षेचे स्वरूप, अभ्यासक्रम इ. बाबत सूचना यापूर्वीच प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

म्हाडा सरळसेवा भरती-2021 मधील परिक्षा खाली नमूद प्रमाणे घेण्यात येणार आहे :-

दिनांक – क्लस्टर व संवर्ग

  • 5/12/2021 (सकाळचे सत्र) – क्लस्टर -7 (लघुटंकलेखक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, भूमापक, अनुरेखक
  • 12/12/2021 (सकाळचे सत्र) – कल्सटर -1 [कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), उप अभियंता (स्थापत्य), सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य)] क्लस्टर -3 (सहाय्यक निधी सल्लागार)
  • 12/12/2021 (दुपारचे सत्र) – क्लस्टर- 4 [(कनिष्ठ अभियंता, (स्थापत्य) “MHADA Bharti Exam Timetable”

वरील परिक्षेकरीता अर्ज केलेल्या उमेदवारांना हॉल टिकीट म्हाडा संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करण्याकरीता त्यांनी अर्ज भरताना नमूद केलेल्या इमेल आय डी व भ्रमणध्वनी क्रमांकावर सूचित करण्यात येईल. (MHADA Recruitment 2021 Exam Dates Announced)

तसेच याबाबत संकेतस्थळावर (www.mhada.gov.in) देखील सूचना प्रसारीत करण्यात येईल. उर्वरीत क्लस्टर व संवर्गाकरीता परिक्षेचा दिनांक लवकरच घोषित करण्यात जाईल.

Leave a Comment

close button