mendhi palan gat vatap

अर्ज सादर करण्याची कार्यपद्धती

अर्ज सादर करण्याची कार्यपद्धती

अर्ज सादर करण्याचा कालावधी 15/11/2022 ते 30/11/2022 पर्यंत योजनेची पूर्ण माहिती या अर्ज सादर करण्याची कार्यपद्धती याबाबतचा संपूर्ण तपशील www.mahamesh.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज महामंडळाच्या वरील संकेतस्थळावर तसेच Android Mobile मधील Google Play store वरून Mahamesh App व्दारे करण्यात यावे अधिक माहिती साठी संकेतस्थळ वर भेट घ्या www.mahamesh.co.in

अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा www.mahamesh.co.in

Helpline

Phone Number – 020-25657112
Email – mdsagpune@gmail.com

Scroll to Top