महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजना 2023 | Mahatma Jyotiba Phule Karj Mafi Yojana

By Shubham Pawar

Published on:

Mahatma Jyotiba Phule Karj Mafi Yojana – शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन 2017-18, सन 2018-19 आणि सन 2019-20 हा कालावधी विचारात घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

Mahatma Jyotiba Phule Karj Mafi Yojana

सन 2017-18 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक 30 जून, 2018 पर्यंत पुर्णतः परतफेड केलेले असल्यास, सन 2018-19 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक 30 जून, 2019 पर्यंत पुर्णतः परतफेड केलेले असल्यास, सन 2019-20 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक 31 ऑगस्ट, 2020 पर्यंत पूर्णतः परतफेड केलेले असल्यास अथवा सन 2017-18, 2018 -19 व 2019-20 या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनूसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पुर्णतः परतफेड (मुद्दल व्याज) केली असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन 2018-19 अथवा सन 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

मात्र , सन 2018-19 अथवा सन 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पुर्णत : परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु . 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन 2018-19 अथवा सन 2019-20 या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे . प्रोत्साहनपर लाभ देतांना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक / अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन रु. 50 हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल. “Mahatma Jyotiba Phule Karj Mafi Yojana”

यांना लाभ मिळणार नाही

 •  महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी.
 • महाराष्ट्र राज्यातील आजी / माजी मंत्री / राज्यमंत्री , आजी / माजी लोकसभा / राज्यसभा सदस्य , आजी / माजी विधानसभा / विधान परिषद सदस्य , केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी ( एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून ) “Mahatma Jyotiba Phule Karj Mafi Yojana”
 •  राज्य सार्वजनिक उपक्रम ( उदा . महावितरण , एस टी महामंडळ इ .) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी ( एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून )
 • शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती . निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त आहे ( माजी सैनिक वगळून )
 •  कृषि उत्पन्न बाजार समिती , सहकारी साखर कारखाना , सहकारी सुतगिरणी , नागरी सहकारी बँका , जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे) व पदाधिकारी ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ ) {Mahatma Jyotiba Phule Karj Mafi Yojana}

शेतकऱ्यांना लाख मोलाचा दिलासा

 • शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करणारी सहज सोपी आणि पारदर्शक कार्यपद्धती
 • 2 लाखापर्यंत थकबाकी असलेले पीक कर्ज आणि पुनर्गठीत पीक कर्ज माफ अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही
 • थकबाकी भरण्याची अट नाही शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ
 • 30 सप्टेंबर रोजी थकीत असलेले व दि 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज आणि पुनर्गठीत पीक कर्ज होणार माफ ! कर्जमुक्तीची रक्कम राज्यशासन शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात थेट भरणार!
 • राष्ट्रीयकृत , व्यापारी , जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका , ग्रामीण बँका , विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांच्याकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले पीक कर्ज आणि पुनर्गठीत पीक कर्ज माफ होणार! [Mahatma Jyotiba Phule Karj Mafi Yojana]

लाभ कोणाला मिळणार नाही

 • आजी व माजी मंत्री , आजी व माजी आमदार. आणि खासदार . केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी , कर्मचारी (मासिक 25 हजार पेक्षा जास्त वेतन असणारे) (चतुर्थ श्रेणी वगळून )
 • महाराष्ट्र शासनाचे अंगीकृत उपक्रमाचे अधिकारी कर्मचारी (मासिक 25 हजार पेक्षा जास्त वेतन असणारे) (चतुर्थश्रेणी वगळून)
 • 25 हजार रु. पेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेण्याऱ्या व्यक्ती सहकारी साखर कारखाने , कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी दूध संघ, नागरी सहकारी बँका, सहकारी सूत गिरणी यांचे संचालक मंडळ व या संस्थांमध्ये मासिक 25 हजार पेक्षा जास्त वेतन असणारे अधिकारी शेती उत्पन्नाव्यतिरिक्त आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती कर्ज माफीसाठी सहज सोपी आणि पारदर्शक कार्यपद्धती आपला आधार क्रमांक बँकेच्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या कर्जखात्याशी संलग्न करावा. Mahatma Jyotiba Phule Karj Mafi Yojana
 • मार्च 2020 पासून बँकांनी आधार क्रमांकासह आणि कर्ज खात्याच्या रकमेसह तयार केलेल्या याद्या सूचनाफलक तसेच चावडीवर प्रसिद्ध केल्या जातील.
 • शेतकऱ्यांनी आधार कार्डासोबत आपल्याला.
 • या याद्यांमध्ये शेतकऱ्याच्या कर्जखात्याला विशिष्ट ओळख क्रमांक दिलेला असेल . दिलेला विशिष्ट ओळख क्रमांक घेवून आपले सरकार सेवा केंद्रात जावून आपल्या आधार क्रमांकाची आणि कर्ज रकमेची पडताळणी करावी . पडताळणी नंतर शेतकऱ्यांना कर्ज रक्कम मान्य असल्यास नियमानुसार कर्जमुक्तीची रक्कम कर्जखात्यात जमा होईल.
 • कर्ज रकमेबाबत व आधार क्रमांकाबाबत शेतकऱ्यांचे वेगळे म्हणणे असल्यास ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीसमोर मांडले जाईल . समिती त्याबाबत निर्णय घेऊन अंतिम कार्यवाही करेल. (Mahatma Jyotiba Phule Karj Mafi Yojana)

I am a Marathi Blogger, Marathi YouTuber, Website Developer and Owner/founder of Marathi Corner. 6 year experience in blogging and youtube careers.

Leave a Comment

error: मित्रा, कॉपी करायचं नसतं !! शेअर करायचं असतं !!