“गढ आला पण सिह गेला” Tanaji Malusare Story in Marathi

Tanaji Malusare Story in Marathi If you like Kondhana Story in Marathi then this is the right place for you. Tanaji Malusare Story in Marathi गड आला पण सिंह गेला – संध्याकाळची वेळ होती आईसाहेब आपल्या वाड्याच्या संज्यातून बाहेर बघत उभ्या होत्या. सोनेरी किरणांच्या प्रकाशात एक आवाढव्य किल्ला दिसत होता. प्रचंड अवघड आणि अभ्य्द्य किल्ला …

“गढ आला पण सिह गेला” Tanaji Malusare Story in Marathi Read More »