वीज पडण्यापूर्वी कुठे वीज पडणार हे ॲप सांगणार | Damini Lighting Alert App

Damini Lighting Alert App – उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने मान्सून कालावधीत विशेषतः जुन व जुलै या महिन्यात विज पडून जिवीत हानी होत असते. विज पडुन जिवीत हानी होऊ नये.

या करीता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणुन पृथ्वी मंत्रालय भारत सरकार नवी दिल्ली यांनी “दामिनी “ अॅप तयार केले असून सदरचे अॅप Google Play Store वर उपलब्ध आहे.

Damini Lighting Alert App

करीता सुरक्षात्मक उपाययोजना म्हणून आपले अधिनस्त तालुक्यातील सर्व शासकीय यंत्रणा, शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी, नागरिक, क्षेत्रीय अधिकारी/मंडळ अधिकारी, अव्वल कारकुन महसूल सहायक गाव स्तरावरील सरपंच, पोलिस पाटील, तलाठी, ग्रामसेवक,

कृषीसेवक, कोतवाल, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेवक, ग्रामपंचायत डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर यांना सदरचे अॅप डाऊनलोड करुन त्याचा वापर करणेबाबत प्रवृत्त करण्यात यावे तसेच सदरचे अॅप GPS लोकेशन ने काम करीत असून विज पडण्याच्या 15 मिनिटापूर्वी सदरच्या अॅपमध्ये स्थिती दर्शविण्यात येते.

वीज पडण्यापूर्वी कुठे वीज पडणार हे ॲप सांगणार

करीता आपले अॅप मध्ये आपले सभोवताल विज पडत असल्यास सदरचे ठिकाणापासुन सुरक्षीत स्थळी जावे तसेच सदर वेळी झाडाचा आश्रय घेऊ नये याबाबतचे त्यांना निर्देश देण्यात यावे.

तसेच इतर सामान्य नागरीक यांना हे अॅप डाऊनलोड करण्यास प्रवृत्त करावे याबाबतचा सूचना आपले स्तरावरून निर्गमित करण्यात याव्यात तसेच याबाबत आपले आपले स्तरावरुन व्हिडीओ कॉन्फरन्स आयोजित करुन दामीनी अँप “Play Store” डाऊनलोड करणे व वापरणे याबाबत माहीती दयावी व त्याबाबतचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा.

गावातील सर्व स्थानिक शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना सदर “App Download” करुन त्यामध्ये प्राप्त होणा या Alert नुसार आवश्यक पूर्वसुचना गावातील सर्व नागरिकांना देऊन होणारी जीवितहानी टाळण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यास कळविण्यात यावे.

Leave a Comment

close button