आपले सरकार

आपले सरकार सेवा केंद्र या जिल्ह्यात अर्ज सुरू | Aaple Sarkar Seva Kendra Application Form

Aaple Sarkar Seva Kendra Application Form

Aaple Sarkar Seva Kendra Application Raigad : नमस्ते मित्रांनो, तुम्हाला जर आपले सर्वांचे सरकार सेवा केंद्र सुरू करायचे असेल तर रायगड जिल्ह्यात फॉर्म सुरू झाले …

आपले सरकार सेवा केंद्र या जिल्ह्यात अर्ज सुरू | Aaple Sarkar Seva Kendra Application Form पुढे वाचा »

ई पीक पाहणी ॲप Version – 2 अशी करा सातबारा वर पिकांची नोंद | E Peek Pahani New Version – 2.0

E Peek Pahani New Version - 2 Download

E Peek Pahani New Version – 2  ई-पीक पाहणी व्हर्जन 2.0 अॅप मधील नवीन सुधारणा तलाठी स्तरावरील पिक पाहणी नोंदविताना मागील हंगामाची पीक पाहणी कायम …

ई पीक पाहणी ॲप Version – 2 अशी करा सातबारा वर पिकांची नोंद | E Peek Pahani New Version – 2.0 पुढे वाचा »

assk pune.setuonline Registration Aaple Sarkar Seva Kendra Pune 2022

assk pune.setuonline Registration Aaple Sarkar Seva Kendra Pune मा.माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील दिनांक 19-01-2018 चे शासन निर्णयान्वये आपले सरकार सेवा केंद्र नव्याने …

assk pune.setuonline Registration Aaple Sarkar Seva Kendra Pune 2022 पुढे वाचा »

आपले सरकार महा ई सेवा केंद्र अर्ज सुरू, आता अटी शर्ती मध्ये बदल

aaple sarkar seva kendra registration

सोलापूर: उपरोक्त विषयास अनुसरुन कळविणेत येते की, सोलापूर जिल्ह्यातील CSC केंद्रधारकांना माहिती व तंत्रज्ञान विभाग (साप्रवि) यांचेकडील दि. 19 जानेवारी 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आपले …

आपले सरकार महा ई सेवा केंद्र अर्ज सुरू, आता अटी शर्ती मध्ये बदल पुढे वाचा »

७/१२ सातबारा उतारा घरपोच आणि मोफत दिला जाणार | Satbara Utara will be delivered home and free of cost

Satbara Utara will be delivered home and free of cost

Satbara Utara will be delivered home and free of cost: सुधारित सातबारा उताऱ्याची पहिली प्रत थेट खातेदाराच्या हातात देण्याचा महसूल विभागाचा मोठा निर्णय – महसूलमंत्री …

७/१२ सातबारा उतारा घरपोच आणि मोफत दिला जाणार | Satbara Utara will be delivered home and free of cost पुढे वाचा »

close button
Scroll to Top